top of page

BTW niet aftrekbaar voor kosten en vermogensbeheer

Bijgewerkt op: 11 jan. 2023

Als ondernemer mag je enkel de BTW op kosten aftrekken wanneer de BTW voor goederen en diensten die je gebruikt is berekend. Op de kosten van vermogensbeheer mag dit dus niet! We geven je meer informatie hierover.

Stel je hebt een eigen onderneming en beheert hiervan het vermogen; een effectenportefeuille of leningen die op de balans van deze onderneming staan. Dan leidt dit vermogen voor de BTW niet tot belaste omzet; je hoeft ook geen BTW te betalen over de inkomsten van dit vermogen. Het logische gevolg daarvan is dat je ook geen BTW op de kosten mag aftrekken die samenhangen met dit vermogen.

Of je BTW wel of niet mag aftrekken van indirecte kosten is weer een ander verhaal. Deze kosten hangen weliswaar niet rechtstreeks samen met belaste prestaties, maar wel indirect. Hierdoor is er geen sprake van 100% belaste prestaties en mag dus niet alle BTW op deze indirecte algemene kosten worden afgetrokken.


Je kunt het niet-aftrekbare deel berekenen door het verschil te berekenen tussen de belaste omzet en het gerealiseerde inkomen uit het vermogensbeheer. Voor het laatste geldt bijvoorbeeld de ontvangen rente op geldleningen en gerealiseerde koerswinsten. HLB Nederland heeft hiervoor een mooi voorbeeld beschreven (15-12-22, Hlb Nederland):

"Voorbeeld niet aftrekbaar deel BTW bepalen (pro rata)

Uitgangspunten

  1. U heeft een onderneming en verkoopt goederen.

  2. U heeft hiermee in een jaar een met BTW-belaste omzet behaald van € 10.000.

  3. Daarnaast heeft uw onderneming geld uitgeleend waarvoor uw onderneming dat jaar € 1.000 aan rente heeft ontvangen.

  4. Verder staat er nog een effectenportefeuille op de balans waarmee u in datzelfde jaar een koerswinst heeft behaald van € 1.000.

  5. Uw onderneming heeft in dat jaar € 1.000 aan indirecte algemene kosten gemaakt waarop € 210 aan BTW drukt.

Uitwerking

  • De BTW-onbelaste inkomsten uit vermogensbeheer bedragen: € 1.000 rente plus gerealiseerde koerswinst € 1.000 is totaal € 2.000.

  • De BTW belaste omzet bedraagt € 10.000.

  • Het percentage niet aftrekbare BTW op de indirecte algemene kosten is dan € 2.000 gedeeld door € 12.000 (€ 2.000 plus € 10.000) maal 100% is 16,67%.

U kunt dan 16,67% van de BTW op de indirecte algemene kosten ad € 210 is € 35 niet aftrekken."


Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op. We berekenen graag jouw niet aftrekbare BTW-deel.


Recente blogposts

Alles weergeven

टिप्पणियां


bottom of page