top of page

Besparingen voor box 3-belastingen in 2023

Bijgewerkt op: 11 jan. 2023

Het box 3-stelsel zoals we ‘m kennen gaat veranderen. En om die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, geldt er sinds dit jaar een overgangsstelsel. We vertellen je graag wat voor verandering dit met zich meebrengt en welke voordelen dit heeft.


De bezittingen die niet als spaargeld worden gezien, worden vanaf dit jaar belast met een rendement van 6,17%. Schulden worden tegen een percentage van 2,57% belast en bank-spaartegoeden en contant geld met 0,36%.


De grootste besparingen voor het overgangsstelsel zit in de verlagen van de heffingsgrondslag. Dit kun je doen door je bezittingen tegen een hoog fictief rendement om te zetten in banktegoed. Hieronder worden 2 voorbeelden gegeven van HLB Nederland (15-12-22, Hlb Nederland).


“Voorbeeld 1

Indien uw box 3-vermogen er in 2022 als volgt uitziet:

​Banktegoeden

​€ 100.000

​Overige bezittingen

​€ 500.000

​Af: Schulden

​€ 450.000 -/-

​Totaal

​€ 150.000

​Af: Heffingsvrij vermogen

​€ 57.000 -/-

​Heffingsgrondslag Box 3

​€ 93.000

De heffingsgrondslag voor box 3 bedraagt € 93.000 in dit voorbeeld. Dit leidt tot een te betalen bedrag in box 3 van circa € 3.900.

Indien in dit voorbeeld het banktegoed van € 100.000 wordt geschonken aan een kind, ziet het box 3-vermogen er per 1 januari 2023 als volgt uit:

​Banktegoeden

​€ 0

​Overige bezittingen

​€ 500.000

Af: Schulden

​€ 450.000 -/-

​Totaal

​€ 50.000

​Af: Heffingvrij vermogen

​€ 57.000 -/-

​Heffingsgrondslag Box 3

​€ 0

De schenking van € 100.000 leidt er toe dat de heffingsgrondslag voor box 3 nu nihil bedraagt. In dit voorbeeld hoeft er hierdoor geen belasting te betaald worden voor het box 3-vermogen. De schenking leidt dus tot een besparing van circa € 3.900.

Voorbeeld 2

In het tweede voorbeeld gaan we ervan uit dat er in de eigen BV overtollige liquide middelen zijn. Dit kapitaal kan als lening aan privé verstrekt worden, waardoor de grondslag voor box 3 daalt. De lening verstrekt door de eigen BV dient een zakelijke rente te zijn die boven de huidige spaarrente uitkomt. Een rentepercentage van onder de 1% rente is in dat geval verdedigbaar.

Voorafgaand aan de lening zou het box 3-vermogen er als volgt uitzien:

​Banktegoeden

​€ 1.000.000

​Overige bezittingen

​€ 500.000

​Schulden

​€ 450.000 -/-

​Totaal

​€ 1.050.000

​Af: heffingsvrij vermogen

​€ 57.000 -/-

​Heffingsgrondslag Box 3

​€ 993.000

In ons voorbeeld bedraagt de heffingsgrondslag bijna € 1.000.000 en in deze situatie is er circa €6.000 aan box 3-heffing verschuldigd.

Indien in dit voorbeeld door de eigen BV een lening wordt verstrekt van € 500.000 aan privé ziet het box 3-vermogen er als volgt uit:

​Banktegoeden

€ 1.500.000

Overige bezittingen

€ 500.000

Schulden

€ 950.000 -/-

Totaal

€ 1.050.000

Af: Heffingsvrij vermogen

€ 57.000 -/-

Heffingsgrondslag Box 3

€ 993.000

De heffingsgrondslag blijft in beide situaties gelijk, maar door de verschillende tariefgrondslagen bedraagt de uiteindelijke box 3-heffing in deze situatie circa € 2.200. In dit voorbeeld leidt het aangaan van een lening tot een box 3-besparing van circa € 3.800.”


Ben je benieuwd wat de uitkomst voor jouw situatie gaat zijn? Neem dan contact met ons op. We adviseren je graag over de beste opties!

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page